Når Ramløse Mølleforening i marts måned holder generalforsamling, kan foreningen se tilbage på en sæson, hvor mølledagene har været pænt besøgt, medlemstallet er vokset, og hvor møllen derudover har været besøgt af skole, børnehus, pilgrimme, samt grupper og foreninger.

møllen 2Generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30 holder mølleforeningen den årlige, ordinære generalforsamling i Ramløse Mølles gæstgiveri.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Formandens beretning og drøftelse af foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest den 7. marts.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  6. Fastsættelse af det årlige kontingent (er pt. på 100 kr. årligt)
  7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og mølleboller. Derefter er der åbent for almindeligt, hyggeligt samvær.

Julebesøg mv.

Foreningen glæder sig over, at det er blevet en tradition, at alle børnene fra Ramløse Børnehus besøger den julepyntede mølle den 1. onsdag i advent, denne gang dog den 2. onsdag. Her hygger børn og voksne sig sammen med fortællinger om møllen og møllenissen. Pebernødder sang og harmonikamusik hører naturligvis også med til en hyggelig og spændende juletur på møllen.

Dette vil formanden for Ramløse Mølleforening, Paul Plant bl.a. komme ind på i sin beretning. Han kan også fortælle, at julemøllen i år kunne glæde sig over at have besøg fra Ramløse Skole og Skolehuset.

Efterlysning

Mølleforeningen kunne godt tænke sig en person med en relevant håndværksmæssig baggrund og interesse, som vil være med til at passe og formidle det historiske, arbejdende bødker- og skomagerværksted på mølledagene.