Onsdag den 7. marts er der generalforsamlinger i Sognelængen - Ramløse Lokalråd kl. 19.00 og Ramløse Guiden kl. 20.00

t lokalråd 

Der er en lang tradition for at Lokalrådet og Ramløse Guiden holder generalforsamling samme dag og samme sted, og i år er det altså onsdag den 7. marts fra kl. 19.00 i Sognelængen. Det er også en tradition, at de to foreninger på skift er vært for en lille servering mellem de to generalforsamlinger. I år er det Ramløse Guidens tur.

Lokalrådet

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse Sogn. Som i de foregående år afholder Ramløse Lokalråd generalforsamling i Sognelængen i samarbejde med Ramløse Guiden.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Lokalrådets beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Forslag fra rådet eller borgerne
 5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til rådet.
  1. På valg er Erik Djørup som medlem.
  2. Villy Nielsen og Paul Plant er på vlg som suppleanter. Der er mulighed for valg af yderligere 2 medlemmer.
 6. Valg af revisor / revisorsuppleant.
  1. På valg er revisor Kirsten Larsen
 7. Eventuelt.

Forslag fra borgerne skal være Lokalrådets formand, Ingrid Dræby Pedersen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle borgere bosiddende i Ramløse Sogn, er meget velkommen.

Ramløse Guiden

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg: På valg er:
  1. Formand
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleant
  4. Revisor
 7. Eventuelt

I Ramløse Guidens bestyrelse sidder der 4 valgte medlemmer samt 3 medlemmer udpeget af de tre største økonomiske bidragsydere - nemlig kirken, skolen og idrætsforeningen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Henning Jørgensen, i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.