Husk at R.I.F.'s VEnner afholder sin årlige generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.30 i Ramløse Hallen. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden Carsten Larsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 t generalforsamling 2