Elevtallet stiger - om end svagt - men vi synes selv at det går fremad og ser lovende ud på mange fronter...

sk thomasJulemåneden er i fuld gang, og dermed også de mange dejlige traditioner. Der er startet en ny tradition, som er opstået på opfordring af lokalrådet. De spurgte om vi sammen med børnehuset ville lave de dekorationer, som kan ses ved indkørslen til Ramløse i julemåneden.

Helt i tråd med vores pilotprojekt, hvor vi skal skabe noget godt i fællesskab. På samme måde afholder vi i slutningen af november det første matrikelråd i dette skoleår. Her vil deltagere fra børnehuset, skolen, RAMhuset og bestyrelserne tage de indledende snakke om hvordan vi sammen skaber endnu mere liv og udviklinig på matriklen.

Nyt logo

Vi har fået præsenteret vores nye logo og slogan: "Tryghed - Kreativitet - Læring".

Vi er rigtig glade for resultatet, og skal nu i gang med at tale med børn og forældre om indholdet i de tre ord. Jeg synes det er tre vigtige ord, men det er det kun, hvis de får liv og betydning i hver enkelt klasse.

RamloseSkoleLogoRigtig mange deltog med bidrag og forslag. Blandt de mange forslag var det medarbejderne og bestyrelserne som havde stemmeret, i forhold til at kåre en vinder. Logoet er lavet af skolens pedel Torben Nielsen og sloganet er lavet af Ingrid Dræby, som er mor til Signe i 4.r. Vi har også fået fin hjælp til at sætte det sammen af Inger Schäffer fra Grafikhuset. Tak til alle der deltog i processen.

Bestyrelsen har nu haft tre møder, og arbejdet tegner rigtig godt. Bestyrelsen har konstitueret sig med Monica Sonne som formand. Udover Monica, består bestyrelsen af: Betty Schachtschabel (lokalrådet), Maja Jørgensen, Hanne L. Svendsen, Nana Batista, Ingrid Dræby, Morten Christensen og Camilla Søeborg.

Arbejdet vil i den kommende tid fokusere på følgende:

  • Proces for antimobbestrategi
  • Udarbejdelse af principper for "den gode skole"
  • Det videre arbejde med at sikre en bæredygtig økonomi

Bæredygtig økonomi

I forhold til den bæredygtige økonomi, så er der et meget vigtigt parameter, og det er elevtallet. 1. august var vi 133 elever, og 1. november er vi 138. Det er vi selvfølgelig glade for, da det viser, at der er opbakning til vores linie, og vi har fået bremset den elevflugt, der har været i et stykke tid.

Vi vil selvfølgelig gerne være endnu flere, og byder gerne på et besøg, hvis I er nysgerrige efter at høre mere om vores tilgang.

Mellemtrinet

Ny struktur på mellemtrinet træder i kraft den 1. december 2017. Vi har fået godkendt vores ansøgning om nedsat timetal for mellemtrinet. Samtidig har vi fået lov at beholde resurserne, så vi kan etablere nogle fordybelseshold.

Det vil overordnet betyde at vi kan tilbyde mere målrettede læringsaktiviteter, og satse mere på kvalitet end på kvantitet.

Vi vil oprette hold som f.eks. skal udfordre de dygtige yderligere, og hold som også kan støtte de elever, der har brug for f.eks. at få hjælp til at hæve læseniveauet. Vi vil også bruge nogle af timerne til to-lærerordninger i klasserne, så der kan arbejdes med yderligere differentiering der.

Vi glæder os meget til at starte det op, og forventer at det vil føre til mere af det vi vil stå for: Øget læring og trivsel til alle børn på skolen.