Indkaldelse til Generalforsamling i Ramløse Borgerforening

t generalforsamling 2

Generalforsamling afholdes i Sognelængen tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på www.ramloseguiden.dk under Borgerforeningen, Vedtægter.

Husk at eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formand Henning Jørgensen i hænde seneste 14 dage før ovennævnte dato.

 

Vel mødt!