Det kan lade sig gøre at udvikle alle tiders skole i Ramløse - og vi er rigtig mange, der tror på det og kæmper for det...

sk thomasRamløse Skole er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår!

Det er et særdeles spændende skoleår, hvor skolen igen er blevet selvstændig, og vi på skolen skal sammen med lokalsamfundet forsøge at finde nogle løsninger, så elevtallet på skolen stiger igen. Det er ikke en nem og enkel opgave, da vi samtidig i fællesskab skal lave en bedre skole for færre penge, end der blev brugt sidste skoleår...

Kan det overhovedet lade sig gøre? Efter ca. 1,5 måned som skoleleder er svaret fra min side klart ja. Jeg har mødt et engageret personale, som i den grad vil kæmpe for at få det til at lykkes. Jeg har mødt rigtig mange af forældrene, som også giver udtryk for, at de ser muligheder i selvstændigheden. Jeg har mødtes med folk fra RAMhuset, lokalrådet, Ramløse Guiden og Idrætten i hallen. Alle sammen folk, der gerne byder sig til og vil gøre en indsats for, at vi sammen kan få trivsel og faglighed til at vokse på skolen.

Jeg har som ny skoleleder ikke sat mig nogle specifikke mål for, hvor mange elever vi skal være om 6 måneder, 1 år og længere frem. Det mål, jeg har sat sammen med personalet, er, at vi vil have fuld fokus på at hæve både de faglige resultater og trivslen for de børn, som er på skolen nu.

Min tanke med det er selvfølgelig, at vi skal sikre, at vores nuværende elever bliver så dygtige som muligt, og samtidigt bliver rigtig glade for at være her. Hvis vi opnår det, så er jeg sikker på, at elevtallet også vil vokse fremadrettet. For mig at se, så er rammerne tilstede til at skabe et fantastisk læringsmiljø på skolen, præget af liv men også en stor grad af tryghed, da vi ikke er flere, end at vi alle kender hinanden.

Ny skolebestyrelse

Vi har sat gang i mange initiativer for at inddrage lokalsamfundet. Vi har fået dannet en ny skolebestyrelse, hvor vi også har inviteret de lokale foreninger ind med en plads. Det bliver skolebestyrelsens opgave at være med til, sammen med personalet, at sætte retning for skolens udvikliing.

I forbindelse med min ansættelse er der blevet talt meget om den rullende skolestart, som en del af årsagerne til, at elevtallet er faldet. Vi har talt om organiseringen i personalegruppen, og vi har valgt at gå over til en større grad af inddeling efter alder. Så længe der er få elever i indskolingen, vil der være to grupper: 0.-1. klasse og 1.-2. klasse. Vi har ansat Bettina Olsson som børnehaveklasseleder, og hun får ansvaret for de yngste.

Det vi drømmer om er, at vi på sigt kan tilbyde en skole, hvor man fortsætter med at gå i klasse med dem, man starter i skole sammen med. Lige nu må vi holde delvist fast i den aldersintegrerede undervisning, men stadig delt efter alder, så flest mulige børn kommer til at fortsætte med de elever, de går i klasse med. Det vil give os mulighed for at få udviklet et godt klassefællesskab fra starten, og overgangen til 3. klasse vil blive mere naturlig. Det vil også give forældregruppen mulighed for at lære hinanden godt at kende fra starten, så de sammen kan understøtte trivslen i den klasse, som deres barn er en del af.

Børnehuset

Vi ser samarbejdet med børnehaven, som noget meget værdifuldt. Vi har sammen taget initiativ til at lave nogle fællessamlinger mellem indskolingen og storgruppen i børnehaven. Dette for at skabe tryghed for de ældste børn i børnehaven, så de tidligt vænner sig til at være en del af skolens liv.

Vi har også talt om at lade elever både fra indskolingen og mellemtrinet komme på besøg i børnehaven, for bl.a. at læse for børnene, og fortælle lidt om det, de lærer i skolen. Igen for at skabe tryghed for børnene i hinandens selskab. At det samtidig er meget lærerigt for skolens elever, er en meget velkommen bonus.

skole 1

Sidste år startede man på at afholde matrikelrådsmøder, og det har vi sammen valgt at bibeholde.

Netop for at understøtte, at vi som samlet matrikel, ønsker at skabe gode rammer for lokalsamfundets børn. Jeg oplever meget stort engagement og lyst til at hjælpe os. Tak for det! I nær fremtid skal der holdes det første matrikelråd, efter at skolen er blevet selvstændig igen. Her vil vi sammen finde frem til konkrete tiltag, hvor vi kan have glæde af hinanden på matriklen.

I første omgang er det aftalt at holde en ny Ramløse festival til foråret, hvor vi også vil indbyde foreningerne til at deltage. Mere om dette senere.

Nedsat timetal

Vi har også sendt en ansøgning afsted vedr. nedsat timetal for eleverne i 4.-6. klasse. Det har vi gjort, fordi vi oplever, at læringsudbyttet i de sidste timer på dagen har været marginalt. I stedet for de sidste timer vil vi få mulighed for at lave holddeling og to-lærer ordninger. Dette for at målrette læringen mere.

F.eks. overvejer vi at lave et hold for særligt dygtige elever i matematik, og et andet hold, hvor der skal støttes ekstra op omkring læsningen. Det kunne også være aktiviteter i forhold til at arbejde med trivsel og motivation hos udvalgte elever. Hvis vores ansøgning bliver godkendt, så håber vi at kunne starte op efter efterårsferien.

I forhold til mig selv, så er jeg faldet rigtig godt til på skolen, og jeg glæder mig hver dag til at tage på arbejde. Det er skønt at møde så mange engagerede folk, som alle ønsker, at vores projekt bliver en succes. Det er stærkt motiverende for os alle, og jeg glæder mig meget til fortsættelsen.

 

sk 1