Lokalrådet inviterer til borgermøde om afkobling af regnvand i Ramløse torsdag den 7. september kl. 19 - 21 i Ramløse Forsamlingshus.

Med oplæg fra blandt andre Henning Holm fra Gribvand, Niels Andersen fra Annisse Lokalråd, Hanne Kjær Jørgensen, Seniorkonsulent ved Teknologisk Institut, Morten Jepsen, Kontorchef i Miljøstyrelsen Sjælland og Trine Risum, formand fra Kjellergårdens Grundejerforening.


Kloakkerne bliver overfyldte når regnvand fra tagene løber gennem nedløbsrørene til kloakkerne. Det skal frakobles, og det kan ske uden udgift for den enkelte grundejer.

Projekt Rent vand i Arresø er nu kommet til Ramløse.

Sidst i juni blev der arbejdet og gravet ihærdigt i området foran Præstegården, Sognelængen og den gule forpagterbolig. Menighedsrådet havde ønsket, at alt regnvand fra de tre bygninger ved kirken afledes lokalt i stedet for at løbe ud i byens kloaknet. Nedløbsrørene blev koblet af kloaksystemet, og fremover vil regnvandet løbe i nedgravede rør til faskinerne. Derfra siver det stille ned i undergrunden.

RegnvandLidt om baggrunden for projektet

Bortset fra området omkring Søfryd, så blandes alt affaldsvand fra husholdningerne med regnvandet fra tagrenderne, da vi kun har en spildevandsledning, også kaldet "fælleskloak". Normalt løber alt det forurenede spildevand fra husene ud i byens kloakker, hvor det bliver sendt videre til Helsinge Rensningsanlæg på Skovgårdsvej. Men når det regner kraftigt kan systemet slet ikke følge med.

Derfor er der bygget flere bassiner i byen, hvor kloakvandet - blandet med regnvand - kan opsamles midlertidigt. Men når regnen er voldsom og varer ved i længere tid, så løber det blandede kloakvand over og bliver ledt ud i Arresø.

Dermed bliver søen forurenet med organisk stof og næringsstoffer. Det sker desværre ret ofte.

Faktisk skal der blot falde omkring 5-10 mm regn, før overløbsbassinet på Søkrogvej må give op, og "går i overløb". Det svarer til en normal lille sommerregn!

På kortet ses de tre overløbssteder som alle leder videre til Arresø. Der er ikke tale om små vandmængder. En kraftig regnbyge over nogle timer leverer mange hundrede tons fortyndet spildevand til Arresø, som indeholder betydelige mængder organisk stof og næringsstoffer.

Den dyre og den billige løsning

Den dyre løsning på problemet er at grave en ekstra rørføring ned i alle vejene. Den skal så kun tage sig af regnvandet fra vejriste og nedløbsrør. Denne 2-strengsløsning er effektiv, men dyr; og så kræver det, at alle byens nedløbsrør bliver koblet på den nye regnvandsledning.

Udgiften for en sådan tilkobling på privat grund skal betales af husejerne. Det er denne løsning, som har givet anledning til store protester i Hilleørd og Hørsholm. Der er dog ingen aktuelle planer i Gribskov Kommune for en sådan løsning - endnu.

Den billige løsning ligger i, at den enkelte husejer sørger for, at "hans regnvand" bliver inde på grunden. Det skal altså sive ned i jorden, ligesom regnen der lander på græsplænen. Håndtering af regnvandet på egen grund giver mulighed for at "udtræde" af kloakforsyningen for regnvandskloakering. Dermed kan kloakforsyningen betale dette tilslutningsbidrag helt eller delvist tilbage.

Med disse tilbagebetalinger kan afkoblingen af regnvandet i de fleste tilfælde udføres uden udgifter for den enkelte husejer. Det er denne mulighed, som der bliver fortalt om på borgermødet torsdag den 7. september. Kom og hør om alle de praktiske detaljer. Gribvand er medarrangør på projektet og Rørcenteret, Teknologisk Institut deltager.

Det vil være en god ide, hvis vi her i Ramløse danner en lokal arbejdsgruppe, som kan indgå i et samarbejde med Gribvand, kloakmestre m.fl. omkring projektet.

Vi håber at mange vil støtte op om projektet og selvfølgelig også gerne melde sig til arbejdsgruppen. I Ramløse har grundejerforeningen "Kjellergården" vist interesse for at være blandt de første til at koble regnvandet fra.