Pilotprojekt

Forældreorienteringsmøde og borgermøde

Siden sidst er der afholdt et forældreorienteringsmøde mandag den 22. maj på Ramløse Skole og et borgermøde i Ramløsehallen torsdag den 13. juni.

Begge møder har været velbesøgt med ca 75 deltagere på hvert møde. Formand for styregruppen, centerchef i CBU Anne Steffensen orienterede om den politiske beslutning samt den videre lokale proces i Ramløse, herunder styregruppens rolle. Herudover var der mulighed for at stille spørgsmål.

På borgermødet blev der også gennemført en proces, hvor deltagerne kunne bidrage med input til:

  1. Hvilke opmærksomhedspunkter vil jeg fremhæve for den kommende skoleleder og samarbejdet efter 1. august?
  2. Hvad kan jeg bidrage med for at styrke relationen mellem børnehus, skole og lokalsamfund i Ramløse?
  3. Spørgsmål, som jeg mangler svar på?

Anne Steffensen vil på styregruppens vegne takke for de mange gode input samt den gode og konstruktive stemning på begge møder.

Styregruppen har samlet alle input og vil udarbejde en fælles opsamling, som vil fremgå af næste nyhedsbrev, som udsendes den 30.juni.

Rekruttering af skoleleder

Ansøgningsfristen for stillingen som skoleleder på Ramløse Skole er udløbet. Der er modtaget 9 ansøgninger. Det er et meget tilfredsstillende antal, når der sammenlignes med lignende rekrutteringsforløb i kommunen.

Det forventes, at vi er klar til at melde navnet på den nye skoleleder ud i næste nyhedsbrev.

Potentiale for Ramløse Skole

På forældreorienteringsmødet og borgermødet er der blevet spurgt til potentialet ift. elevantallet på Ramløse Skole.

Følgende prognose viser hvor mange børn/elever, der bor/ forventes at bo i Ramløse Skoles distrikt i perioden 2016-2021.

Eksempel: I 2018 forventes der at være et potentiale på i alt 201 elever i alderen 6-12 år i Ramløse Skoles distrikt. Det betyder, at hvis alle børn i Ramløse Skoles distrikt vælger at gå på Ramløse Skole er der en forventning om et elevtal på 201 elever på almenområdet. Herudover kan børn fra andre distrikter også tilvælge Ramløse Skole.

Der vil stadigvæk være en et specialpædagogisk skoletilbud tilknyttet Ramløse Skole som har elever fra hele kommunen (Skolehuset).

Børn / elev alder (år)  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
0-5 år  120 120 122 124 129 134
6 år 26 20 20 22 26 23
7 år 29 27 22 21 23 27
8 år 25 29  27 23 23 24
9 år 39 26 30 28 24 24
10 år 36 39 27 30 29 26
11 år 30 37 39 28 31 29
12 år 30 30 36 39 29 31
6-12 år i alt 215 208 201 191 185 184
13 år 41 30 30 36 39 30
14 år 41 42 31 32 37 40
15 år 39 41 42 32 33 37
6-15 år i alt 336 321 305 291 295 292

 

Praktiske løsninger

Det er vigtigt at understrege, at pilotprojektet ikke ændrer ved de beslutninger, der er truffet omkring tilrettelæggelse af skoledagen i det kommende skoleår 2017/18. Det betyder, at udmeldinger, der er meldt ud inden sommerferien, som udgangspunkt også gælder efter 1. august, hvor den kommende skoleleder tiltræder.

I forbindelse med at Ramløse Skole bliver en selvstændig skole er der en række praktiske ting som f.eks. intranet, telefon, postkasser etc. som skal på plads. Alt vil ikke være på plads til skolestart, - men vi arbejder på at tingene kommer på plads så hurtigt som muligt.

Vedr. Chromebooks: Der indkøbes Chromebooks til den kommende 3. og 4. klasse på Ramløse Skole.

Vedr. Hjemmeside og forældreintra: Ramløse Skole vil dele hjemmeside med Nordstjerneskolen, indtil der er opbygget en ny hjemmeside for Ramløse Skole. Arbejdet med at opbygge en ny hjemmeside starter i det nye skoleår. Datasystemerne gør det ikke muligt at ”dele” forældreintra med Nordstjerneskolen. Der arbejdes netop nu på at opbygge et nyt forældreintra til Ramløse Skole, som kommer til at fungere i det nye skoleår. Systemet kommer til at ligne det I kender i dag.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til kontakte et af styregruppemedlemmerne, som enten kan svare eller bringe spørgsmålet ind i styregruppen. Vi vil svare på spørgsmål via mail, nyhedsbreve.

 

Venlig hilsen styregruppen.

Formand for styregruppen: Anne Steffensen, centerchef CBU

Forældrerepræsentanter for Ramløse Skole og Ramløse Børnehus: Hanne Svendsen, Monica Sonne

Ledelsesrepræsentant for Ramløse Børnehus: Jette Wrem

Medarbejderrepræsentant for Ramløse Børnehus: Lone Fredsbo

Medarbejderrepræsentant for Ramløse Skole: Mira Wittrock Larsen

Medarbejderrepræsentant for Skolehuset: Camilla Holm

Medarbejderrepræsentant for FO Ramløse Skole : Hannah Lauritsen

Teknisk Serviceleder på Ramløse Skole: Torben Nielsen

Repræsentant for Lokalrådet og RAMhuset: Betty Schachtschbel

Konsulent og tovholder, Ellen Margrethe Holmsted Jensen