Filmforedrag af Morten Dyssel i Tisvilde Bio den 11. april kl. 19.30-22.00

 

Morten Dyssel"Den italienske instruktør Luchino Viscontis Døden i Venedig (1971) hører med fuld ret til blandt klassikerne i moderne europæisk filmhistorie. Med afsæt i udvalgte klip og scener fra filmen, som forevises undervejs, vil jeg i foredraget så at sige zoome ind på, hvilke greb og virkemidler Visconti benytter i sin kunstneriske genfortælling af den gribende historie om en midaldrende mands lidenskabelige eventyr i Venedig.

Der vil desuden blive draget paralleller til Thomas Manns berømte novelle (1912), som Viscontis film rigtignok baserer sig på, men samtidig forholder sig forholdsvis frit til."

Morten Dyssel forsker og underviser i tysk og europæisk litteratur og kultur ved Københavns Universitet og Folkeuniversiteterne i Danmark. Han var med til at stifte Det Danske Thomas Mann Selskab www.thomasmann.dk, hvis formand han var fra 2012 til 2016.

Billetter bestilles på www.tisvildebio.dk.

Pris: 75 kr.