Så er det en realitet. Gadekæret i Ramløse har talte dage. En enig bestyrese i Ramløse Borgerforening har på et bestyrelsesmøde i dag besluttet, at gadekæret ikke længere skal være fyldt med vand.

2017 06 25 135529Formand for Ramløse Borgerforening Henning Jørgensen udtaler: "Vi har i de seneste år set store forekomster af uønsket plantevækst i gadekæret. Vi har gjort hvad vi kunne for at bekæmpe dette, men vi må erkende, at bevoksningen i gadekæret er kommet for at blive. Derfor tager vi nu konsekvensen, og fylder gadekæret op med jord".

Ifølge Borgerforeningen er det planen, at der på et senere tidspunkt skal etableres asfalt på det areal, som tidligere har været vandfyldt. Derved opnås en stilfuld kontrast til de omkringliggende træer og buske. Samtidig vil en asfaltbelægning løse problemet med manglende parkeringsmuligheder i nærheden af gadekæret, idet det vil blive muligt at parkere på den nylagte asfaltplads.

Leder af afdeling for naturnedlæggelse i Gribskov Kommune Bøje Bratballe har været involveret i projektet og giver sin fulde opbakning til dette. "Det bliver rart én gang for alle at få gjort op med den mudderpøl" udtaler Bøje Bratballe.

Arbejdet forventes påbegyndt i starten af april 2017, og den egentlige opfyldning af gadekæret kan forventes at være gennemført i løbet af få uger.