rslogo smallRamløse Scenen afholder generelforsamling d. 11/4-2017 kl 19:00 i Ramløse forsamlingshus.