Søndag den 12. marts 2017 håber Ramløse og Annisse sogne at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognene får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

k fn 3I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.”

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:

  • Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller spare op.
  • Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en uddannelse.
  • Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.
  • Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.

Giv en hånd og meld dig som indsamler. I Annisse til indsamlingsleder Ebbe Torpegaard på telefon 40 14 92 14, og I Ramløse til indsamlingsleder Peter Hansen på nummer 61 50 50 50.