Ukorrekte vandmålere udskiftes uden udgift for forbrugerne...

vandmaalere mand 02

Der ligger en mand i min have på en kold vintermorgen. Heldigt for ham har frost og sne ikke gjort arbejdet helt umuligt for ham. Han ligger på en stolehynde på jorden for at beskytte sig mod kulden og han har sin værktøjskasse ved hånden. Hvad har han gang i, hvad søger han efter?

Det enkle svar er såmænd, at manden er en VVS-montør, der udskifter min vandmåler. Det klarer han på mindre end 20 minutter, og så er det videre til næste adresse.

Grunden til denne udskiftning er, at Baunehøj Vandværk har opdaget, at de tidligere installerede, og slet ikke så gamle, vandmålere ikke viste korrekt vandforbrug. Nogle forbrugere havde meget lidt vandforbrug i forhold hvad de plejede at bruge, og andre havde registreret et større forbrug end normalt.

Det kan vandværket jo ikke tolerere, så man kontaktede Diehl Metering, som er den tyske producent af vandmålere. Der blev sendt et parti målere ind til deres laboratorium for en nærmere kontrol.

vandmaalere maaler 02Fejl i vandmålerne – gratis udskiftning

Diehl kunne bekræfte, at den serie, som de havde solgt til Baunehøj Vandværk indeholdt fejl i de indre ”organer” idet limningen til et stykke mekanik kunne løsne sig.

Efter forhandling med firmaet blev vandværkets bestyrelse og Diehl enige om, at samtlige 2800 vandmålere skulle udskiftes. Dette til trods for, at man jo ikke vidste om alle 2800 stk. havde en mulighed for fejlvisning.

Men hellere være på den sikre side, så vandværkets brugere kan stole på det registrerede vandforbrug.

Diehl Metering har indrømmet deres fejl og besluttet at vandværket får leveret 2800 nye vandmålere – uden beregning! Ved udgangen af 2016 var allerede 1000 vandmålere udskiftet, og det resterende antal bliver udskiftet løbende i 2017.

Den tid, som VVS-manden bruger til selve udskiftningen og som administrationen bruger til nyregistrering af vandmålere, bliver betalt af Diehl. Så det kan man da godt kalde ”en god deal”.