Ramløse Mølleforening inviterer hermed til Ordinær generalforsamling der afholdes tirsdag den 14. marts 2017 kl 19.30 i Ramløse Mølles gæstgiveri

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører

 2. Formandens beretning og drøftelse af foreningens virksomhed

 3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

 4. Indkomne forslag, Forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 7. marts

 5. Valg til bestyrelsen

 6. Fastsættelse af kontingent (er pt på 100 kr.)

 7. Evt.

Vedrørende dagsordenens punkt 5 - valg til bestyrelsen:

På valg er:

 • Erik Djørup - modtager genvalg

 • Lars Vigild - modtager genvalg

 • Martin Jønsson - modtager genvalg

 • Ole Nemming - modtager genvalg

 • Rasmus Pedersen - ønsker ikke genvalg

Til nyt bestyrelsesmedlem foreslås:

 • Finn Baltser - modtager valg

til bestyrelsessuppleant foreslås:

 • Villy Nielsen - modtager valg

 • Bertel Baagøe - modtager valg

Revisor:

 • Peter Hansen - modtager genvalg

som revisorsuppleant foreslås:

 • Knud Antonsen - modtager valg

 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og mølleboller, og derefter er der åbent for almindeligt hyggeligt samvær.

 

Med venlig hilsen

Ramløse Mølleforening

Poul Plant (formand) og Erik Djørup (kasserer)