Efter et stille Coronaår er du og din familie igen inviteret til en skøn og oplevelsesrig Naturens Dag ved Ramløse Havn. Kom og oplev en pragtfuld naturperle og mød en masse dejlige mennesker fra lokale foreninger, som står klar med aktiviteter og fælles naturoplevelser.

ramlose view

Ramløse Lokalråd og Ramløse Mølleforening afholder i samarbejde et arrangement for nye tilflyttere til byen.

Som noget nyt afholder Ramløse Mølleforening og Ramløse Lokalråd i samarbejde et lille arrangement for tilflyttere på Ramløse Mølle.

Sammen vil vi byde på en kop kaffe/the og saft og en møllebolle til tilflyttere til byen, og der er mulighed for at høre om hvad Ramløse nu er for en størrelse og hvad der sker her.

Arrangementet afholdes søndag den 15. august kl. 10.00 til 12.00. Alle tilflyttere er meget velkomne.

Onsdag den 25. august kl. 20.00

vox nobis

Vores københavnske "hus-kor" er tilbage for 4. gang og for 2. gang i Ramløse. Kirkesanger Sten og de 10 andre sangere vil sammen med dirigent Jens Sparrevohn Rønn byde på mere skøn kormusik fra især den romantiske periode. Ikke mindst den engelske og nordiske. Der kan høres kendte danske sommersange selvom vi på det tidspunkt er i klar sensommer på vej mod efteråret.

Derfor byder programmet også på mere melankolske toner fra nordiske komponister som Heise, Grieg og Stenhammar m.fl. Vox Nobis har længe haft et særligt fint forhold til engelske Edward Elgar og hans umådeligt smukke kor-klange. Derfor vil både han og den stilmæssige kollega Hubert Parry udgøre en del af koncerten.

Det er samtidig en chance for at høre værker af begge de to britiske komponister der sjældent opføres i Danmark. Velkommen på en sensommeraften i august til koncert med vores venner i Vox Nobis. Fri entre. Ramløse Kirke, onsdag 25.august kl. 20

Der er ordinær generalforsamling i foreningen Ramløse Guiden tirsdag den 17. august kl. 20 i Sognelængen. Traditionen tro afholdes lokalrådets generalforsamling samme dag og sted kl. 19

t generalforsamling 2

Årets ordinære generalforsamling i Ramløse Guiden skulle under normale omstændigheder have været afholdt inden udgangen af marts måned, men som følge af de gældende Corona-restriktioner var det nødvendigt at aflyse og udskyde generalforsamlingen.

I takt med at restriktionerne gradvist bliver lempet, tør vi nu godt indkalde til ordinær generalforsamling i Ramløse Guiden tirsdag den 17. august 2021 kl. 20:00 i Sognelængen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år
 3. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand på lige år
  1.  Formandsposten er ikke på valg i 2021.
 7. Valg af kasserer på ulige år
  1. Kassererposten er på valg. Gitte Løve Hinrich genopstiller.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To vælges på lige år og én på ulige år.
  1. Bestyrelsesmedlem Sanne Kirchmann er på valg og genopstiller.
 9. Valg af to suppleanter, der vælges hvert år.
  1. Suppleant Dorrit Bamberger er på valg og genopstiller.
  2. En tom suppleantpost er på valg.
 10. Valg af to revisorer på skift hvert år.
  1. Revisor William Grahn er på valg.
 11. Eventuelt

 

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19:00 i Ramløse Sognelænge

generalforsamling 01

Normalvis afholder Ramløse Lokalråd den årlige generalforsamling i marts måned. På grund af COVID-19 restriktioner har vi været nødt til at udskyde dette års generalforsamling, så nu prøver vi om det ikke kan lykkes i august måned. Mon ikke.

Traditionen tro afholder Ramløse Guiden og Ramløse Lokalråd generelforsamling samme aften og sted, så der er god mulighed for at deltage i begge.

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse Sogn. Som i de foregående år afholder Ramløse Lokalråd generalforsamling i samarbejde med Ramløse Guiden.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Lokalrådets beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Forslag fra rådet eller borgerne
 5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til rådet
  • Medlemmer: På valg er Betty Schachtschabel, Henrik Mortensen og Ingrid Dræby Pedersen som medlem. Alle ønsker genvalg. Der er mulighed for yderligere 1 medlem af rådet.
  • Suppleanter: På valg er Villy Nielsen og Paul Plant. Begge ønsker genvalg.
 6. Valg af revisor/revisorsuppleant
  • Revisorsuppleant: På valg er Knud Antonsen, som ønsker genvalg.
 7. Eventuelt

Forslag fra borgerene skal være Lokalrådets formand, Betty Schachtschabel, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle borgere bosiddende i Ramløse Sogn, er meget velkomne.

Med venlig hilsen
Betty Schachtschabel
Formand for Ramløse Lokalråd
Søfryd 44, Ramløse
3200 Helsinge
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: 30 75 79 72

Tirsdag den 29. juni kl. 20.00

lysglimt 03

Nordisk, klassisk musik har et stærkt udtryk og er kendetegnende for vores nabolande. Musikken minder os om de bjergtagende højder i Norge, de dybe svenske skove, den stolte finske mentalitet og det islandske gåpåmod.

Den solistuddannede duo formidler musik fra de mest kendte komponister i de nordiske lande, fra Grieg over Gade til Sibelius. Flere af stykkerne vil vække genklang hos de fleste, men der er også ukendte perler som f.eks August Windings romantiske lille værk, Aftenstemning.

Værker for både klaver og orkester er taget under kærlig behandling og præsenteres i eksklusive arrangementer for guitar og fløjte. Ved denne koncert vil duoens smittende charme og medrivende sceneoptræden lede publikum ind i den nordiske klangverdens temperamenter og åbner nye døre for forståelsen af den fælles nordiske kulturarv.

Duoen består af Linnéa Villén på fløjte og Allan Sjølin på guitar - begge uddannet fra solistklassen på Det kgl. danske Musikkonservatorium og med en lang række udgivelser og koncerter bag sig.

På møllen arbejder vi på højtryk, og vi glæder os meget til vi igen kan samles til mølledage. I denne Coronatid, er der forskel på, om vi inviterer til et større arrangement eller om møllen ”bare” er åben på de almindelige mølledage.

mollen 01

Ved et større arrangement med invitationer, skal vi som forening være garant for at alle besøgende kan fremvise Coronapas. Dette ser os desværre ikke i stand til. Derfor udsætter vi vores indvielsesfest af de nye møllevinger til 4. september 2021. Vi krydser fingre for, at størstedelen af de, som ønsker det, er vaccineret til den tid, og at restriktionerne er lempet yderligere.

Klargøring af møllen

Ellers er vi lige pt. I gang med lidt af hvert såsom planlægning af hovedrengøring, der tjekkes op på kornbeholdning og opskrifter, der skal købes nye rammer til vores billeder i gæstgiveriet og vi planlægger lige nu årets bageplan for 2021. Alt sammen vigtige elementer der gør at det hele kommer til at fungere godt, til glæde for os alle i Ramløse.

Dejligt at være i gang igen.

Mølledage i 2021 bliver:

 • Søndag den 18. Juli: Håndværkets dag, kl. 11.00 -16.00.
 • Lørdag den 4. september: Indvielse af møllens nye vinger, kl. 13.00 -????.
 • Søndag den 17. oktober: Efterårsmølle, kl. 13.00 - 16.00.
 • Søndag den 28. november: Julemølle kl. 13.00 -15.30.

Vi glæder os til at se jer alle i de fine nyrestaurerede omgivelser.

Der er formentlig rigtigt mange konfirmander, der skal undervises samtidig i det kommende år, og vi er derfor "benhårde", når det gælder, hvem der skal undervises hvor. Men man kan stadig selv vælge konfirmationsdag og konfirmationskirke...

konfirmandindskrivning

Det er tid til at skrive sig op til næste års konfirmationer, som falder på Bededag den 13. maj, lørdag den 14. maj, lørdag den 21. maj og Kr. himmelfartsdag den 26. maj.

Der er indskrivning den 15. juni i Annisse og den 16. juni i Ramløse efter nedenstående plan!

Opdeling af konfirmandhold!

Vi har nogle udfordringer i år, fordi konfirmanderne kommer fra de fire 8.-klasser på Bjørnehøjskolen, som alle sammen får fri samtidig til konfirmandforberedelse. Det betyder, at der er rigtigt mange konfirmander, der skal undervises på samme tid.

En halv snes stykker kommer fra Mårum og bliver undervist i Mårum af Pia Niebuhr, men resten fordeles mellem vores to præster - Jeanne von Benzon og Michael Porsager.

Alle, der bor i Ramløse sogn - inkl. Skærød! - skal undervises af Michael Porsager i Sognelængen i Ramløse. Indskrivningen foregår i Ramløse Sognelænge tirsdag den 15. juni kl. 19.30

Alle, der bor i Annisse sogn, skal undervises af Jeanne von Benzon i Kirkehuset i Annisse. og indskrivningen foregår i Kirkehuset i Annisse onsdag den 16. juni kl. 19.30.

Bemærk, at man altså ikke selv kan vælge, hvem man helst vil gå til præst hos eller gå til præst sammen med!

De, der hverken bor i Ramløse eller i Annisse, men skal gå til undervisning her, kan blive indskrevet begge dage, men vil blive fordelt på holdene, så de bliver ca. lige store!

Hvis der tilmeldes overvældende mange konfirmander, er det muligt, at der oprettes et tredje hold, som undervises på skolen af en konfirmandlærer.

Vi får se!

Transport

Man må selv finde frem til Kirkehuset i Annisse og Sognelængen i Ramløse. Der er passende busforbindelser og cykelstier! Det kan blive et problem at nå fra Sognelængen til Bjørnehøjskolen efter endt morgenundervsing. Vi arrangerer derfor bustransport i nødvendigt omfang...

Lokalrådet arbejder for hele Ramløse - overfor kommunen og i forbindelse med en række initiativer til glæde for byen

lokalraad 02

Nogen spørger måske hvad er Ramløse Lokalråd, og hvad laver de? Laver de noget?

Lokalrådet er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse sogn. Lokalrådet er en af kommunen godkendt forening, består af repræsentanter for Kirken, Skolen, RIF og Forsamlingshus, og et antal generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Lokalrådet er i alle almene forhold vedrørende Ramløseområdet rådgivende over for kommunen. Lokalrådet kan også selv tage initiativer til forbedring af forholdene for borgerne i området, bl.a. på miljømæssige, tekniske, kulturelle og sociale områder.

Hvad betyder det så helt konkret? Læs videre nedenfor hvor nogle fokuspunkter og aktiviteter er beskrevet.

Ramløse Skole

Noget særligt i Ramløse er at Lokalrådet har en plads i Ramløse Skoles bestyrelse. Så vidt vi ved, er vi det eneste lokalsamfund der har den ordning i Gribskov Kommune, og kom på plads i forbindelse med Lokalrådets meget aktive rolle i forbindelse med løsrivelse af Ramløse Skole fra Nordstjerneskolen i 2017.

Lokalrådet er godt tilfreds med udviklingen Ramløse Skole har gennemgået efter den genvundne selvstændighed. Elevtallet er stabilt, stort set de børn der går ud af Ramløse Børnehus starter i Ramløse Skole, og i det hele taget er der normalt mange fælles aktiviteter på matriklen. Når ikke lige COVID-19 driller.

Senest har Ramløse Lokalråd og Skolebestyrelsen sammen indgivet høringssvar til støtte for Ramløse Børnehus der ønskede at beholde lokal ledelse på matriklen og ikke overgå til distriktledelse som der var udsigt til.

Nyt: Velkommen til Ramløse arrangement

Som noget nyt afholder Ramløse Mølleforening og Lokalråd i samarbejde et lille arrangement for tilflyttere på Ramløse Mølle. Sammen vil vi byde på en kop kaffe/the og saft og en møllebolle til tilflyttere til byen, og der er mulighed for at høre om hvad Ramløse nu er for en størrelse og hvad der sker her.

Arrangementet afholdes søndag den 15. august kl. 10.00 til 12.00. Alle tilflyttere er meget velkomne.

Kløverstier

Ved Ramløse Hallen står tæt på flagstangen en sort pæl. Her kan man se oversigt over Kløverstierne, og tage en folder. Alle Kløverstiruter udgår og ender her. De 4 ruter er hhv. Grøn 2,5 km, Blå 5 km, Rød 7,5 km og Sort 12 km.

Alle stier er egnede til gang/løb og kun den røde til cykel. Et større kort kan ses i infoskabet ved Netto. Her i foråret har vi opfrisket markeringen af den sorte kløversti og håber mange vil nyde turen - prøv dem.

Flag allé:

Lokalrådet står også for koordinering af flag allé, opsætning og nedtagning. Flag alleen bruges til at fejre ”os selv i Ramløse”, så konfirmander, studenter, brudepar, første skoledag, og hvad vi ellers har af arrangementer i byen. Vi har enkelte frivillige der hjælper lokalrådet, stor tak til jer.

Lokalforeningsråd

Lokalrådet er repræsenteret i Lokalforeningsrådet – et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, bylaug, m.fl. i Gribskov Kommune.

Lokalforeningsrådet har blandt andet stået bag underskiftsindsamling for borgerdrevet forslag om udarbejdelse af Masteplan for Gribskov Kommune. Det er første gang Gribskov byråd skal tage stilling til et forslag stillet af borgere. Det bliver spændende at følge.

Lokalforeningsådet har også givet forslag til stiplan for Gribskov kommune som bliver behandlet senere.

Endelig sammen igen!

skolen 02

Så er vi endelig tilbage alle klasser og personale. Det er skønt at hele skolen igen summer af liv alle vegne. D. 10 maj var vi samlet ved flagstangen til at fejre 1. forårsdag. Simon og Lykke fra 2.3r hejste flaget, mens alle (børnehave, specialbørnehave, vuggestue, skolehuset og almen klasserne sang).

En skøn dag, hvor vi rigtig kunne mærke at alle var tilbage og at det stærke fællesskab lever - selvom vi fortsat skal være opdelt i klasser og stuer etc.

Vi har fået ansat ny afdelingsleder på skolen, som starter onsdag d. 2.6.21. Hun hedder Marie Yde Kielberg, og bliver bl.a. ansvarlig for udvikling af FOen sammen med personalet. Vi vil i næste nummer at Guiden præsentere Marie yderligere.

Stafet for Livet

Vi vil i år deltage i ”Stafet for livet” med alle skolens elever. Alle elever tilmeldes stafet for livet, og skal så d. 11.6 deltage i en motionsdag, hvor vi vil udfordre eleverne fysisk på mange forskellige måder.

10.6 vil vi forsøge at få optaget en film om skole og børnehus, som viser de mange gode ting der også eksisterer i lokalområdet, som gør livet på vores matrikel rigtig god og inspirerende for alle. Der vil blive optaget på skole, børnehave, Møllen, området omkring hallen og ved havnen. Det er kommet i stand ved at flere af vores samarbejdspartnere har givet et beløb, for at filmen kunne realiseres. Skønt endnu engang at få bekræftet det store engagement, der hersker for at få synliggjort alle de gode ting der eksisterer i Ramløse. Vi glæder os til at vise jer det færdige resultat, som vil blive delt på alle de lokale platforme.

Vores Mini FO startede op lige efter påskeferien, og er nu faldet godt til i FOens rammer. De har et afvekslende program med kreative og skoleforberedende forløb. Derudover har de også skulle vænne sig til et liv ”udenfor hegnet” og sammen med de store børn fra skolen. Det har de alle klaret flot, og har været fint understøttet af det tætte samarbejde mellem personalet i FO/skole og børnehus, som har sikret en tryg og fin overgang.

Vi oplever lige nu en stor glæde og begejstring for at være en del af fællesskabet på skolen igen, som vi forsøger at forstærke gennem mange trivselsfremmende aktiviteter. Samtidig er der også højsæson for faglige test og trivselsmålinger. Vi er spændte på at se resultaterne, men frygter også at der kommer et efterslæb på flere fronter efter et år, som igen har været meget udfordrende. Vi er dog overbeviste om at vi ved hvad der skal til for at genskabe både høj trivsel og god faglig udvikling, og vil stå på tæer for at nå så langt som muligt allerede i afslutningen af dette skoleår.

Lørdag den 12. juni kl. 13.00 til kl. 23.00 - afholdes som en online begivenhed p.g.a corona.Vi skal være sammen – men bare hver for sig

stafet 02

Hvordan gør man så lige det, så alle får en god oplevelse?

Styregruppen vil godt vise ”flaget” efter vi måtte aflyse Stafet For Livet sidste år. Vi ønsker at skabe en stafet her i Gribskov iht. gældende restriktioner. Der er stadig brug for, at sætte fokus på kræftsagen også i en corona tid - give håb og støtte til kræftramte og deres pårørende og samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses vigtige arbejde med forskning, oplysning og patientstøtte.

Den anderledes måde at holde stafetten på, har været udfordrende at planlægge for os frivillige. Der har været brug for andre kompetencer, at skulle løfte opgaverne på en anden måde, end vi er vant til.

Vi har, skulle tænke i nye baner og kommunikerer på nye måder, holde styr på restriktioner/forsamlingsloft. Vi har heller ikke haft den tekniske viden ift. streaming, så vi har valgt at holde det ”low key” og optager på vores telefoner i stedet for et stort set-up.

En del af et fællesskab

Hovedfokus er, at hvert hold/deltager/Fighter, skal have en oplevelse af at være en del af et fællesskab.Vi har planlagt at holde fast i hovedelementerne i Stafet For Livet – Holdstafetten – Fighterrunde - Åbnings ceremoni – Lys ceremoni – Afslutnings ceremonien – men bare ude på holdene.

På den måde bliver der mange små stafetter rundt i Gribskov kommune – disse stafetter vil vi markerer med et Stafetbanner, så vi synliggøre holdene i nærområderne.

Online - hvad mener vi med det?

Det bliver Stafet For Livets facebook, som bliver ”stafetpladsen” i år og ikke som vi kender ved Ramløse hallen.

For at bevare gnisten af fællesskab og sammenhold besøger vi holdene/deltagerne, hvor de er og lægger billeder/små videoer op på facebook, så de forskellige hold kan følge hinanden.

Ligeledes planlægger vi, at besøge de tilmeldte Fighter i ugen op til stafetten, hvor vi får en snak med dem, tager et billede eller video, samt udleverer en goodiebox med lidt lækkerier, som de kan hygge sig med. Disse besøg lægges også op på facebook og kommer til at erstatte Fighterrunden, som vi kender.

Åbnings ceremoni, Lys ceremoni og Afslutnings ceremoni vil være i samme format som vi kender, med uden deltager. Disse streamers iht. programmet, således man ude på holdene kan føle et fællesskab - at være sammen men bare hver for sig.

Meld jer til som hold eller deltager

Det kan stadig nås at melde hold til, samt deltager på holdene, så hank op i naboer fra vejen, familie, kollegaer eller måske fodboldholdet og lav jeres eget hold.Det koster 100,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn og unge under 18 år at deltage og i betaler, når i melder jer på vores hjemmeside.

Hvis du ikke har mulighed for at oprette hold, så meld dig på ”Det Åbne hold”, som er stafettens eget hold og har udgangspunkt ved Ramløse hallen – hvor vi går ad kløver stierne. Man kan også bare gå hvor man nu er. I forbindelse med ”Det åbne hold” har styregruppen også information/base, så hvis man først ønsker, at tilmelde sig på selve dagen er der mulighed for dette.

Meld dig som Fighter

Det kan stadig nås at melde sig som Fighter, som er stafettens æresgæster. Det er gratis, så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig.

Køb en lyspose

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i Stafet For Livet kan du købe en lyspose og på den måde støtte stafetten. En lyspose koster 50,- kr. og kan købes på vores hjemmeside. Her kan du skrive en hilsen til en du har mistet eller en person, som du vil give din støtte til. Styregruppen sørger så for, at skrive hilsen på lyspose, som tændes om aften til lys ceremonien. Husk at følg os på vores hjemmeside www.stafetforlivet. dk/stafet/gribskov og facebook www.facebook.com/stafetforlivetgribskov.

Tirsdag den 8. juni kl. 19.00-21.00 i kantinen på Ramløse Skole

ramhuset logo

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent
 7. Valg af formand (på valg i lige år)
  1. Lars Hybel er ikke på valg
 8. Valg af kasserer (på valg i ulige år)
  1. Fleming Colstrup er på valg og modtager genvalg
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 - 5), halvdelen i ulige år og anden halvdel i lige år
  1. John Bamberger (næstformand) er på valg og modtager genvalg
  2. Niels Henriksen (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
  3. Ulla Larsen (bestyrelsesmedlem) er ikke på valg
  4. Thomas Nørregaard (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
  5. Steen Grenbom (bestyrelsesmedlem) er på valg og modtager genvalg
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  1. Bente Arentoft Nielsen er på valg og modtager genvalg
  2. Gudmund Nielsen er på valg og modtager genvalg
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
  1. Ruth Nielsen (revisor) er på valg og modtager genvalg
  2. Villy Nielsen (revisorsuppleant) er på valg og modtager genvalg
 12. Eventuelt

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, har stemmeret.

 

 

generalforsamling

Som følge af de stadigt gældende Coronarestriktioner har Ramløse Lokalråd og Ramløse Guiden i samråd besluttet at aflyse de planlagte generalforsamlinger den 20. april.

Med det aktuelle forsamlingsloft er det ikke praktisk muligt at gennemføre generalforsamlingerne fysisk, og vi har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre generalforsamlingerne virtuelt.

Vi har besluttet at udskyde de to generalforsamlinger til efter sommerferien, for at opnå større sikkerhed for, at generalforsamlingerne ikke endnu en gang vil blive ramt af Coronarestriktioner.

Indkaldelse til generalforsamlingerne vil blive offentliggjort når datoen er endeligt fastlagt.

Vi beklager ulejligheden

Ramløse Lokalråd
Betty Schachtschabel

Ramløse Guiden
Henning Jørgensen

 

AFLYST! Arrangementet er desværre aflyst som følge af de aktuelle Corona restriktioner.

Vi forsøger igen med gypsyjazz og satser på, at det lykkes - søndag den 15. november kl. 15 i Sognelængen

AFLYST! Arrangementet er desværre aflyst som følge af de aktuelle Corona restriktioner.

naturskolen 02

November måneds nyhedsbrev fra Naturskolen kan læses her.

Klik her for at læse nyhedsbrevet i PDF format.

Om alt går vel er der premiere den 7. november.

Hvordan lever man livet “rigtigt”? Nogle tænker, at livet er ét langt livsforløb fra fødsel til død. Andre mener, at livet “går i cirkler”, hvor årstiderne og naturen har en større indflydelse på dine livsvalg, end du selv tror.

Smuk 2021 kalender med motiver fra Ramløse

Esrum-Tisvildevejens helt nye detaljerede vandrekort med dertil hørende bog er nu udkommet.

På den i alt 80 km lange pilgrimsrute Esrum-Tisvildevejen er det store arbejde med at montere skilte med QR-koder samt opsætte formidlingstavler nu fuldendt.

Cafeen ønsker ikke at skulle afvise op mod halvdelen af de forventede deltagere...

Intet er helt som det plejer, men foreningerne er i gang, og der er tro på fremtiden...

Som det har fremgået af bl.a. ramloseguiden.dk og Ramløseguidens Facebook gruppe 'Mit Ramløse' besluttede Ramløse Mølleforening at aflyse årets Høstmølle, som var planlagt afholdt søndag den 6. september fra kl. 13.00 til 16.00.

Vi har flyttet rundt og det er der flere gode grunde til...

Vi er kommet godt i gang - trods corona...

 

Vi får en ny ovn til værkstederne, og vi minder om, at vi afholder efterårsudstilling i Helsinge Kulturhus fra den 3. oktober - og så har vi skiftet navn.

En temagudstjeneste om "Livet" med tænksomme tekster og skøn musik - tirsdag den 29. september kl 19.30 i Annisse kirke og onsdag den 30. september kl. 19.30 i Ramløse kirke. Husk at sikre dig en plads

 

Kom til super dejlig klassisk korkoncert søndag den 4. oktober kl. 16 i Annisse kirke

Søndag den 20. september kl. 15. Tilmelding nødvendig

David Buchmann præsenterer fantastiske naturbilleder den 17. september kl 19-21

Tirsdag den 15. september i Ramløse og onsdag den 16. september i Annisse. Begge dage kl 19.30. Mødet forventes at vare en lille time.

Ole Sørensen skulle have udstillet den 14. maj, hvis ikke det havde været for coronakrisen. Det bliver i stedet den 15. september.

Ramløse Mølleforening har besluttet at aflyse Høstmøllen, som var planlagt afholdt søndag den 6. september fra kl. 13.00 til 16.00.

Skovtrolde og Naturdetektiver begynder igen i Tisvilde Hegn i september 2020

Forsamlingshuset kan nu udlejes til mindre arrangementer

Afslutning for vores ”gamle børn”

Faglig styrke og god trivsel...

Ramløse Gymnastik og Fitness giver den fuld gas igen

Mandag den 10. august starter både ungdomsholdet og motionisterne

Ramløse Guiden viderebringer her en pressemeddelelse, som vi modtog 30. juni 2020. Den er udsendt af Gribskov Kommune, Center for byudvikling og ejendomme

I skrivende stund står vi overfor en af de største kriser i vor tid. Corona eller Covid-19 pandemien har ramt hele verden og alle er berørt af den kedelige situation.

Det er 6 måneder siden sejl sæsonen sluttede. Når den første spæde varme kommer, higer alle sejlere for at komme ud på ’a hav’ – for Arresø Sejlklubs vedkommen - skønne Arresø.

Vi er i fuld gang igen - men det hele er lidt anderledes ...

Børn, forældre og personale fortjener en medalje….

Kræftens Bekæmpelse har besluttet at aflyse en lang række Stafet for Livet-arrangementer landet over – herunder den i Gribskov. Vi har spurgt formand Ruth Nielsen for Stafet For Livet Gribskov om betydningen af aflysningen for lokalsamfundet.

Vi satser på, at det er muligt og indbyder til genoptagelse af studiekredsen om Søren Kierkegaard torsdag den 18. juni kl. 10.00 i Kirkehuset i Annisse.

Generalforsamlingerne i Ramløse Guiden og i Lokalrådet afholdes altid sammen og skulle have været afholdt i foråret. Af kendte grunde måtte det aflyses. Vi indkalder derfor til generalforsamling i Lokalrådet onsdag den 24. juni kl. 19.00 i Sognelængen og til generalforsamling i Ramløse Guiden samme aften og samme sted kl. 20.00.

Generalforsamling den 15. juni kl. 19.30

Medlemstallet stiger stødt i Ramløse Guidens Facebook gruppe og vi valgte at fejre det med en lækker Give-Away

AFLYST! Dette arrangement, som er omtalt i Ramløse Guiden nr. 2 2020, er desværre aflyst på grund af Corona situationen.

Kom til fernisering i RAMhusets Cafè torsdag d. 14. maj kl. 19.00, hvor Ole Sørensen viser billeder fra hans sidste 20 år som maler.

I Ramløsekoret synger vi af hjertens lyst hver mandag aften fra kl. 17.00 – 19.15 i Ramløse Sognelænge.

AFLYST! Dette arrangement, som er omtalt i Ramløse Guiden nr. 2 2020, er desværre aflyst på grund af Corona situationen.

Billeder man befinder sig godt sammen med.

AFLYST! Dette arrangement, som er omtalt i Ramløse Guiden nr. 2 2020, er desværre aflyst på grund af Corona situationen.

AFLYST! Dette arrangement, som er omtalt i Ramløse Guiden nr. 2 2020, er desværre aflyst på grund af Corona situationen.

Matinéen med Gypsyjazz blev aflyst i januar på grund af sygdom. Nu forsøger vi os søndag den 3. maj kl. 15 i Sognelængen...

Det er en trist nyhed, men det gøres for at passe på os selv og hinanden.

Nu hvor foråret så sagte kommer, går mølleforeningen i gang med forberedelser til en ny møllesæson. Denne sæson starter desværre med en mølle uden vinger, men livet må gå videre, og vi agter at gennemføre sæson 2020 som planlagt, vinger eller ej.

Vi vasker hænder, og har det godt...

AFLYST! Dette arrangement, som er omtalt i Ramløse Guiden nr. 2 2020 , er desværre aflyst på grund af Corona situationen.

Pilgrimsruten - også kaldet Esrum-Tisvildevejen - blev startet i 2017 på initiativ af Rigmor Westh Baagøe. Et initiativ som blev belønnet med Gribskov Kommunes miljøpris i 2018.

Her på Ramløse Guiden har vi atter været i gavehumør. Denne gang i anledning af opstart af vores nye facebookgruppe "Mit Ramløse" 

Klimagruppen i Gribskov arrangerer cykelture med klima på dagsordenen - og du er velkommen

Som flere har erfaret, har man forsøgt at genoplive det traditionelle 5. juni marked. Det er dog foreløbig udskudt til næste år.

 AFLYST! Dette arrangement, som er omtalt i Ramløse Guiden nr. 2 2020 , er desværre aflyst på grund af Corona situationen.

Grundet den nuværende Corona situation vælger Ramløse Scenen at udskyde opstart af B & U afdeling på ubestemt tid.

Følg med på hjemmesiden www.ramlosescenen.dk


Vil du være med i vores børne- og ungeafdeling? Er du teatertosset og går med en lille skuespiller i maven? Er du mellem 11 og 17 år? Har du lyst til at spille skuespil, synge og danse?

"Man når at komme alle følelser igennem i løbet af de 20 timer, og det er ret vildt!. Det er også det der gør at det er sjovt og rørende at være med.”

I DISSE CORONA-TIDER SYNES JEG, AT VI KAN LÆRE TO TING…

Arresø Sejlklub ser Ramløse Lystbådehavn som porten til Arresø. Klubben ser frem til, at Gribskov Kommune udarbejder en helhedsløsning for området, som giver plads til flere foreninger i havnen.

Skoleleder Thomas Nørregaard infomerer om seneste nyt i et brev til forældrene

Ændrede planer for sammenlægning af menighedsrådene.

Bemærk: Denne artikel er skrevet før Corona pandemien for alvor kom til Danmark. Der kan derfor være emner i artiklen, som ændret eller uaktuelle som følge af den nuværende Corona situation.

Foreningen Esrum-Tisvildevejen tilbyder et overflødighedshorn af guidede vandreture.

Det kan være svært at finde livsmodet og livslysten, hvis man er ensom og sårbar og isoleret – eller hvis man er ved at drives til vanvid over familien, de små stuer, børneundervisningen og de savnede arbejdskolleger. Hvad gør man? Hvor finder man lidt lys i mørket? – og kan man måske selv sprede lidt lys? En ”corona”-andagt om et muligt lys for enden af tunnelen…

Besøg på genbrugsstationen ...og lidt om Mini-FO

AFLYST! Generalforsamlingerne i Lokalrådet og i Ramløse Guiden tirsdag den 14. april er aflyst på grund af den aktuelle Corona situation. Ny dato for generalforsamlingerne vil blive offentliggjort så snart det er muligt under hensyntagen til hvornår det igen bliver muligt at afholde større forsamlinger.

 

Søndag den 8. marts havde vi vores årlige hovedgeneralforsamling i RIF. Her fik vi traditionen tro uddelt vores to årlige priser, men vi havde også et formandsskift og fik endnu et æresmedlem.

Bemærk: Denne artikel er skrevet før Corona pandemien for alvor kom til Danmark. Der kan derfor være emner i artiklen, som ikke er aktuelle som følge af den nuværende Corona situation.

Også i forårsmånederne er der tilbud til alle aldersgrupper.

Noget af det smukkeste bliver skabt i afmagt.

Smitten breder sig og dermed usikkerheden og magtesløsheden. Hvad skal man dog stille op, og hvor går man hen med sine frustrationer? Det er ubehageligt at være magtesløs, men måske kan der også i magtesløsheden være noget smukt. Kom til digital andagt i Annisse kirke!

Dagligdagen er udfordret og fremtiden usikker. Der er al grund til bekymring, og det kan være svært at finde lys og håb. Vi må prøve!

Vi på Ramløse Guiden har afholdt vores første konkurrence på Facebook og vinderen blev fundet

Ramløse Guiden åbner helt ny Facebook gruppe for alle i Ramløse og omegn

Når uheldet er ude, er det godt at vide, hvor hjertestarterne er ...

Vi får besøg af ferskvandsbiolog Jens Prom.

AFLYST!!! Nordsjællands Kammerkor synger danske sange både gamle og nye.

Begge arrangementer aflyses. Ikke blot pga corona, men også pga af at meninghedsådene ikke agter at sammenlægge meninghedsrådene på nuværende tidspunkt. Man kan derfor se bort fra denne artikel.

Tre kommende byggeprojekter i Ramløse har også tilbud til enlige og helt små familier.