Skole Bus Post

Tre foreninger med udpræget lokalt virke

Ramløse Borgerforening

Ramløse Borgerforening er en upolitisk frivillig organisation, der arbejder for at gøre en aktiv indsats for Ramløse by og opland. Foreningen har en finger med i spillet i adskillige arrangementer i byen - både som hjælpere til andres arrangementer eller som initiativtagere til vores egne.

Læs mere

Ramløse Forsamlingshus 

Foreningen Ramløse Forsamlingshus driver et lokalt kultur- og forsamlingshus, hvor næste alle former for aktivitet kan foregå. Forsamlingshuset kan tilbyde dig leje af lokaler til fester, møder og firmakurser med mere. 

Forsamlingshuset drives udelukkende af frivillige ulønnede fra lokalområdet, som forening. Er du endnu ikke medlem af foreningen Ramløse Forsamlingshus, kan du blive det ved at kontakte vores kasserer på telefon 4871 3544 og sige at du vil være medlem for kr. 100.- om året, og dermed sikre dig medindflydelse i RAMLØSE FORSAMLINGSHUS.

Læs mere.

Ramløse Lokalråd

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse sogn. Bemærk her, at Ramløse sogn også omfatter Ågerup, Tågerup og Skærød. Rådet er i alle almene forhold vedrørende Ramløse-området rådgivende over for Helsinge kommune. Lokalrådet kan også selv tage initiativer til forbedring af forholdene for borgerne i området, bl.a. på miljømæssige, tekniske, kulturelle og sociale områder.

Læs mere.