k kirken 2Ramløse Kirkes historie går tilbage til det 12. århundrede. Den blev første gang omtalt i 1211, men regnes for at være en del ældre.

Allerede tidligt besad Roskildebiskoppen en fogedgård i Ramløse, hvor biskop Rike ifølge Saxos Danmarkskrønnike blev dræbt i 1139.

Kirken består af et romansk kor og skib. Det brede senromantiske tårn har flere gange i sin historie slået store revner, og den 13. september 1656 styrtede den østre gavl af tårnet ned og ødelagde en hvælving og våbenhuset. De store stræbepiller stammer fra denne genopbygning.

Læs mere om kirkens historie og inventar på kirkens hjemmeside.