Gribskov Kommune vil være kendt som et sted i Danmark med en enestående natur og kulturarv og levedygtige lokale miljøer,  hvor bl.a. børnehaver, skoler, kultur, idræt, natur og erhverv sammen skaber rammen for lokale fællesskaber.

Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbyde fleksible løsninger, der i vid udstrækning tager udgangspunkt i den enkelte borger og det enkelte lokalmiljø, og som derfor afspejler den mangfoldighed, der kendetegner kommunens borgere og egnen.

Gribskov Kommune er et sted med en enestående natur. Historisk betyder Gribskov: "skoven, hvori man kunne gribe jord  til dyrkning i kongens gård". Det ændrede det kulturhistoriske landskab og har medvirket til at gøre Gribskov Kommune til et unikt område i Danmark.

Der sker meget i kommunen. Her er et rigt kultur- og fritidsliv – ikke i form af store slotte, operahuse og museer – men i form af lokale foreninger, arrangementer, fester og kultur- og idrætstilbud.

Nærhed Lokalsamfundene spiller en væsentlig rolle i kommunen. Gribskov er ikke præget af én stor by, men af mange levende lokalsamfund, som er rammen for en travl hverdag for mange borgere. Der er et rigt foreningsliv og mange butikker har lokale afsæt.

Læs mere på Gribskov Kommunes hjemmeside