Fritid

Ramløse har med sin beliggenhed mellem Arresø og Tisvilde Hegn rige muligheder for et aktivt og afvekslende fritidsliv. Mange forskellige udendørs aktiviteter fungerer med stor deltagelse, men det er ikke udelukkende sport og idræt, der optager befolkningen her.

Udover de mange muligherer for fysisk udfoldelse ude og inde har Ramløse mange klubber for allehånde aktiveteter. Der er kort fra en ide opstår til et interessefælleskab bliver etableret og lokaler fundet.