Nordstjerneskolens Fritidsordning, afd. Ramløse

FO'en i Ramløse rummer ca. 125 børn fra 0. - 5. klasse og bor sammen i vores eget hus, delt op i 2 afdelinger, en for 0. - 2. klasse og en for 3. - 5. klasse. 

FO'en holder åbent dagligt fra skoledagens afslutning og frem til kl. 17.00, fredag 16.30. Derudover kan man ved særskilt tilmelding benytte vores morgenåbning, hvor vi tilbyder hygge, ro og lidt morgenmad fra kl. 6.30.

FO'en holder åbent hele dagen i skoleferier. I ferierne samarbejder vi tæt med vores kolleger på afd. Helsinge og vi holder på skift åbent på de 2 afdelinger, hvor personale fra begge FO'er vil være tilstede.

Se evt. Gribskov Kommunes hjemmeside for lukkedage, betaling mm.

Vi tilstræber, at skabe en FO hvor hygge, tryghed og plads til leg er i højsædet. Vi oplever børn, der efter endt skoledag har brug for tid og rum til at lege, spille bold i gymnastiksalen, slappe af med spil, dans og musik eller kreative aktiviteter. Vi tilbyder børnene forskellige aktiviteter, og at skabe rummet for egen fordybelse og de gode lege ser vi som vores primære opgave. Udover de daglige aktiviteter tilbydes de ældste børn på FO aftenarrangementer en gang i mellem og tur til musikfestivalen ”Vilde Vulkaner”.

Vi er pt. 7 pædagoger og medhjælpere ansat på FO'en og udover vores eftermiddage der, deltager vi alle også i børnenes skoledag. Det kan eksempelvis være i musik, sløjd, idræt eller i undervisning i dansk/matematik og i den aldersblandede undervisning, AI. Vi samarbejder tæt med lærerne og er med til at skabe en skoledag, hvor vi med vores kompetencer er med til at sikre, at der bliver set på det hele barn.